Toggle mobile menu

Om Forbrukertilsynet

Forbrukertilsynet fører tilsyn med de næringsdrivendes markedsføring- og handelspraksis. Denne praksisen skal være i samsvar med blant annet markedsføringsloven og angrerettloven. Vi veileder næringsdrivende og kan ta opp brudd på bestemmelsene i lovene.

Forbrukertilsynet informerer og veileder forbrukere. Vi driver opplysende arbeid for å hindre at forbrukere blir lurt på nett.

Noen av oppgavene våre:

Vi oppdaterer jevnlig «svindelgalleriet vårt» og advarer mot slike useriøse nettbutikker og tilbud om falske merkevarer.

 

Sist oppdatert: 9. februar 2018