Toggle mobile menu

Om Legemiddelverket

Legemiddelverket fører tilsyn med hele forsyningskjeden av legemidler i Norge for å sikre at det kun selges godkjente medisiner. Det føres tilsyn med virksomheter som har tillatelse til å produsere, importere, lagre og selge legemidler.

Lenke til Legemiddelverkets nettsider

Forsyningskjeden må forholde seg til et omfattende regelverk, og legemidler må godkjennes av legemiddelmyndighetene før de kan omsettes. Godkjenningen skal sikrer at kvalitet, effekt og sikkerhet er tilfredsstillende.

De siste årene har det vært økning i antall forfalskede legemidler i EØS-området. Falske legemidler kan inneholde helt andre ingredienser og være produsert eller oppbevart under helt andre forhold enn det som er godkjent – noe som kan innebære stor helsefare. Det er derfor svært viktig å forhindre at slike produkter kommer inn i den lovlige forsyningskjeden og når ut til pasientene.

Legemiddelverket deltar aktivt i internasjonalt samarbeid for å avdekke og stoppe falske og illegale legemidler. Strengere EU-krav til legemiddelprodusenter og grossister er ett av tiltakene som skal redusere risikoen for at falske legemidler når ut til pasientene.

Legemiddelverket har et laboratorium som ufører kvalitetskontroll av legemidler. Laboratoriet utfører analyser ved mistanke om falske legemidler, for eksempel i beslag gjort av tollen.

   

 

Sist oppdatert: 12. februar 2015