Toggle mobile menu

Europa

Noen europeiske land har svært strenge regler om kjøp, innføring og salg av piratvarer. Kan det ramme deg som turist på ferie?

I 2004 kom EU med et nytt direktiv som har pålagt medlemslandene å bekjempe piratkopiering med effektive virkemidler. I kjølvannet av dette har flere europeiske land innført omtrent nulltoleranse når det kommer til innføring og kjøp av piratkopierte varer.

I noen land innebærer dette at all omsetning av piratkopierte varer blir beslaglagt uansett verdi eller mengde. Du kan risikere å bli stoppet under kjøpet eller rett etterpå, og du kan også bli stoppet på flyplassen ved utreise på vei hjem.

I mange land er det også ulovlig å ta med piratvarer inn i landet. Dersom du har falt for fristelsen på de store markedene for piratvarer i for eksempel Kina eller Thailand, kan dette få konsekvenser dersom du stopper i Europa på veien hjem.

Risiko for turister

Det var oppslag i norske aviser, blant annet i Aftenposten i 2011, da en dansk turist fikk en bot på 10 000 euro for å ha kjøpt en falsk Gucci- solbrille til ti euro. Det samme skjedde med en østerisk turist som kjøpte en falsk Louis Vuitton- veske for syv euro, og fikk en bot på 1000 euro. VG omtalte i 2010 en norsk skoleelev som var på klassetur til Italia, som hadde på seg en falsk Rolex- klokke. Han fikk en bot på 1000 euro. Det er med andre ord en nærliggende risiko for å bli tatt av det lokale politiet for kjøp av piratvarer som turist på ferie.

Svært strenge regler

Som eksemplene viser er reglene svært strenge i en del Europeiske land, som for eksempel i Frankrike, Sveits og Italia. Sterke merkevarer er en viktig del av økonomien i disse landene. Merkevare-produsentene genererer mange arbeidsplasser for sine innbyggere. De lovlige virksomhetene lever i stor grad av sine immaterielle rettigheter, og er spesielt truet av piratvirksomheten.

I Frankrike og Italia kan du for eksempel risikere både svært høye bøter og et fengselsopphold på opptil seks måneder for handel med piratkopier.

I god tro?

I noen av landene, for eksempel Italia, kan du slippe unna straff hvis du var i god tro om at varen du kjøpte var ekte. Vurderingen vil baseres på omstendighetene rundt salget, som produktets utseende og kvalitet, hvem som selger det og prisen.

Har du kjøpt en vare som er langt billigere enn den normale prisen for en slik merkevare, kan det være vanskelig å overbevise politiet om at du ikke skjønte at varen var en kopi. Da kan du istedenfor bli møtt med en bot fra 100 euro opptil 10 000 euro. I tillegg kan det italienske politiet beslaglegge de falske varene. 

Både ulovlig å kjøpe og eie falske varer

I Frankrike er det ulovlig både å innføre piratkopierte varer inn til landet, samt å eie og å kjøpe slike varer. Som eier av piratkopier kan du få bøter på opptil 300 000 euro samt fengsel på opptil tre år.

I Hellas kan du risikere bøter fra 2900 euro til 15 000 euro, og fengsel i opptil seks måneder for å kjøpe imiterte varer. Det er varer som er til forveksling lik varemerkebeskyttede produkter. Du kan få et helt år i fengsel dersom du har kjøpt en piratkopi. Det er varer som er helt identisk med originalproduktet, f.eks. DVDer og software. Det samme gjelder om du har med slike varer inn i Hellas.

Ulovlig å importere

Sveits er et annet land som er opptatt av å beskytte sine verdenskjente merkevarer. Her har rettighetshaverne adgang til å forby både import og eksport av piratkopier som krenker deres varemerker og design, også dersom varene er til privat bruk. Har du med piratvarer inn i landet kan tollen dermed inndra varene dine.

 

 

 

 

 

 

 

Sist oppdatert: 8. juni 2015